gwarancja

Urządzenie COOLWAVES jest certyfikowane. Jako producent posiadamy pełną dokumentację techniczną i certyfikaty potwierdzające spełnienie norm europejskich.  Udzielamy pięcioletniej gwarancj i zapewniamiy mobilny serwis. Posiadamy zapas części zamiennych i wyspecjalizowany serwis, możemy reagować w przypadku awarii w maksymalnie 24 godzin. Gwarantujemy serwis pogwarancyjny w długim okresie użytkowania.